Komunikační systém

Sada aktiv (přenosová média, spínací uzly, rozhraní a řídicí zařízení), která vytvoří vazbu mezi uživateli a zařízeními.

Použito v metodice