Komunikační uzel

Uzel, který je buď interní pro komunikační síť (např. Směrovače, mosty nebo opakovače) nebo je umístěn mezi koncovým zařízením a komunikační sítí, aby fungoval jako brána.

Použito v metodice