Koncový uživatel

Osoba, která nakonec používá počítačovou aplikaci nebo výstup.

Použito v metodice