KPI

Klíčový ukazatel výkonnosti

Způsob kvantifikace výkonnosti podniku nebo projektu.

Použito v metodice