Obchodní cíl

Časový milník pro organizaci používaný k prokázání pokroku při dosahování cíle.

Použito v metodice