Objektivní

Časový milník pro organizaci používanou k prokázání pokroku při dosahování cíle, například "zvýšení využití kapacity o 30% do konce roku 2009 na podporu plánovaného zvýšení podílu na trhu".

Použito v metodice