Omezení

Externí faktor, který brání organizaci v tom, aby usilovala o dosažení konkrétních cílů.

Použito v metodice