Orientace na služby

Architektonický styl, který podporuje orientaci na služby. Má tyto charakteristické rysy:

Je založen na návrhu služeb - které odrážejí podnikatelské aktivity v reálném světě - zahrnují podnikové procesy mezi podniky.

Reprezentace služeb využívá obchodní popisy pro poskytování kontextu (tj. Obchodního procesu, cíle, pravidla, zásady, servisního rozhraní a komponenty služby) a implementuje služby pomocí služby orchestrace.

Uvádí jedinečné požadavky na infrastrukturu - doporučuje se, aby implementace používala otevřené standardy pro realizaci interoperability a transparentnosti umístění.

Použito v metodice