Otevřený systém

Systém, který implementuje dostatek otevřených specifikací pro rozhraní, služby a podpůrné formáty umožňující řádně vytvořený aplikační software:

Má být přenášena s minimálními změnami v celé řadě systémů.

Spolupracovat s ostatními aplikacemi v lokálních a vzdálených systémech.

Spolupracovat s uživateli ve stylu, který usnadňuje přenositelnost uživatelů.

Použito v metodice