Plánování migrace

Jak se přesunout z výchozího stavu na cílové architektury dokončením podrobného plánu implementace a migrace.

Použito v metodice