Pracovní balíček

Sada akcí určená k dosažení jednoho nebo více cílů pro podnik. Pracovní balíček může být součástí projektu, kompletního projektu nebo programu.

Použito v metodice