PRINCE2

Zkratka pro PRojects IN Controlled Environments, což je standardní metoda řízení projektu.

Použito v metodice