Princip

Kvalitativní vyjádření záměru, které by architektura měla splnit. Má alespoň podpůrné zdůvodnění a důležitost.

Použito v metodice