Proces

Proces reprezentuje sekvenci kroků, které zajistí specifikovaný výstup. Proces může být dekomponován na podprocesy a ukazovat realizaci funkcí nebo služeb. Proces může rovněž propojovat organizace, funkce, služby nebo procesy.

Použito v metodice