Program

Koordinovaný soubor změnových projektů, které organizaci přinášejí podnikatelský přínos.

Použito v metodice