Řízení rizik

Řízení rizik a otázek, které mohou ohrozit úspěšnost praxe podnikové architektury a její schopnost uspokojit, jsou vize, cíle a cíle a především její poskytování.

Použito v metodice