Smlouva

Dohoda mezi spotřebitelem služby a poskytovatelem služeb, která stanoví funkční a nefunkční parametry pro interakci.

Použito v metodice