Uživatel

1. Každá osoba, organizace nebo funkční jednotka, která využívá služby systému zpracování informací.

2. V jazyce koncepčního schématu může každá osoba nebo něco, co může vydávat nebo přijímat příkazy a zprávy do informačního systému nebo z něj.

Použito v metodice