GDPR Compliance

Pomůžeme vám s vedením projektu i odborným dohledempři implementaci požadavků na ochranu osobních údajů až do úrovně GDPR Compliance, nebo certifikace (organizace, produktů, či služeb). Máme něco, co v jiné nabídce nenajdete

 • Nejvyspělejší metodiku
 • Pokročilé manažerské nástroje a techniky
 • 10 let zkušeností v oblasti ochrany osobních údajů

  Expertní služby

  Poté, co jsme provedli mapování (Data Flow Audit), vyhodnotili získané oblasti s pomocí GAP analýzy a realizovali analýzu rizik dopadů na ochranu osobních údajů (DPIA), přichází na řadu implementace v rozsahu dle získaných výstupů z předchozích etap. Pomůžeme vám

  • S návrhem změn, či transformací procesů
  • Výběrem Quick-Win opatření (nejefektivnější varianta dosažení shody)
  • Podporou při implementaci technických, legislativních i procesních změn
  Expertní služby

  Školení a Workshopy

  Vedle auditorské činnosti poskytujeme také řadu kurzů v oblasti ochrany osobních údajů dle rolí jak pro správce a zpracovatele. Pro klienty z řad malých středních i nadnárodních společností, ale i veřejné správy.   Školení a Workshopy

   Vedení projektu a Quality Assurance

   Pokud chcete implementaci realizovat interním týmem, ale chcete si být zároveň jisti, že na konci projektu budete GDPR Compliance (ve shodě s EU Nařízením)

   Mezinárodní certifikační orgán TAYLLORCOX je již akreditovaný dle standardu, na jehož základě budou probíhat certifikační audity GDPR v ČR. Pro vás to znamená, že disponujeme profesionálním týmem zkušených GDPR Lead Auditorů a tématu ochrany osobních údajů se věnujeme jíž více než 10 let. 

   • Pojistíte si kvalitu v celém životním cyklu projektu
   • Budeme vám verifikovat a připomínkovat dílčí etapy
   • Získáte od nás odborný dohled nad implementací přímo od auditorů GDPR
   Vedení projektu a Quality Assurance

   Legislativní podpora

   V ČR ten pravý partner pro otázky spojené s obecným nařízením EU o ochraně údajů (GDPR). Obsahu nového nařízení jsme se věnuje už od legislativního procesu.

   Nejvýraznější dosažené cíle Rowan Legal

   • Spoluautoři kurz DPO vydali první český komentář ke GDPR
   • Pomoc při akreditaci kurzu Data Protection Officer do českého legislativního prostředí
   • Aktivní účast v pracovní skupině pro výklad a implementaci GDPR vytvořené Vládou ČR
   Legislativní podpora

   Certifikace

   Vaše aplikace, systémy a řešení získají díky GDPR certifikaci konkurenční výhodu

   TAYLLORCOX je držitelem mezinárodní akreditace EN-ISO 17065, která je definovaná Evropským parlamentem a Radou (ES) č. 765/20081 jako požadavek pro certifikační orgány certifikující produkty a služby dle EU nařízení. 

   Obrovskou přidanou hodnotou certifkačního auditu pro Vás je transparentní a nezpochybnitelná garance kompatibility s Nařízením pro ochranu osobních údajů, resp. General Data Protection Regulation (GDPR) díky vydanému certifikátu.

   Certifikace

   Chcete získat dárek k narozeninám?