Gap Analysis

Výstupem je podrobná zpráva GDPR Lead Auditora, která identifikuje vyspělost vašich procesů, technologických i legislativních oblastí. Tím to ale nekončí. Navíc získáte soupis doporučených opatření a podrobný plán co, jak a proč implementovat!

  GDPR GAP Analýza

  Využíváme metodický nástroj GDPR CMM (Capability Maturity Model)

  Je nejefektivnější metodika pro posouzení souladu stávající ochrany osobních údajů v organizaci proti požadavkům GDPR a ePrivacy

  GAP analýza CMM vám pomůže zjistit stav všech zmapovaných požadavků a oblastí tak, abyste byli schopni realizovat změny, doplnili chybějící procesy a realizovali níže uvedená opatření

  GDPR CMM hodnotí aktuální připravenost po stránce

  • technické (IT / IS / Aplikace)
  • papírová dokumentace (kartotéky, formuláře)
  • procesní (nastavení pravidel, postupů, směrnic)
  • právní (legislativa GDPR a zákona na ochranu osobních údajů)
  GDPR GAP Analýza

  Předmět GAP Analýzy

  Rozsah GDPR

  Role a odpovědnosti

  Práva subjektů údajů

  Data Protection Officer

  Životní cyklus údajů

  Principy ochrany údajů

  Informační systémy

  Papírové kartotéky

  Smlouvy a souhlasy

  Audit report

  GAP Analysis status report

  Výstupem GAP analýzy je podrobný status report o chybějících, či nevyhovujících oblastech. 

  Each area is also supplemented by a breakdown of measures that need to be implemented to ensure compliance. Including recommended schedule and priorities.
  Audit report

  Zpracování výsledků

  Jednotlivé části získají priority v rozsahu CMM 1 (nejvíce kritická), až 3 (nepodstatná oblast)

  1 Level

  Nejvyšší priorita, zpravidla jde o strategická opatření, která je nutné upřednostnit a řešit před květnem 2018

  2 Level

  Sekundární požadavky, které navazují na Level 1 a musí být implementovány poté, co budou nastaveny L1

  3 Level

  Méně podstatné a nedůležité oblasti, které se budou eliminovat, outsourcovat, nebo ignorovat

  Chcete získat dárek k narozeninám?