Ag info

AG info spolupracuje s výzkumnými ústavy, zejména pak s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Výzkumným ústavem zemědělské techniky. 

GDPR

Evaluation of trained employees

  • Adéla M.
  • 23. 04. 2018
  • Data Protection Officer

Velmi dobrý.

Would you like a gift for your birtday?