AK Pečený, Fučík, Langer

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti práva občanského, trestního, obchodního, autorského práva, pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR) a trestní odpovědnosti právnických osob (Compliance)...

ISMS

Evaluation of trained employees

  • Jan Beneš
  • 21. 03. 2017
  • ISMS ISO 27000 Foundation

Kurz splnil má očekávání.

Would you like a gift for your birtday?