Asociace krajů ČR

Asociace je zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.

PRINCE2®

Would you like a gift for your birtday?