Risk tolerance line

Hranice tolerance rizik představuje hranici, kterou lze načrtnout mezi riziky, jež lze akceptovat nebo pro které byly naplánovány vhodné opatření, a riziky, jež jsou považována za závažná a která vyžadují rozhodnutí ze strany vyšší úrovně řízení projektu. Na projektu je Projektový Manažer ten, který předává tato rizika Projektovému Výboru. 


Risk tolerance line

Hranice tolerance rizik představuje hranici, kterou lze načrtnout mezi riziky, jež lze akceptovat nebo pro které byly naplánovány vhodné opatření, a riziky, jež jsou považována za závažná a která vyžadují rozhodnutí ze strany vyšší úrovně řízení projektu. Na projektu je Projektový Manažer ten, který předává tato rizika Projektovému Výboru. 

Used in methodology