Aplikační vrstva

Podporuje podnikovou vrstvu pomocí aplikačních služeb, které jsou realizovány (softwarovými) aplikacemi.


Application Layer

Supports the Business Layer with application services which are realized by (software) applications.

Použito v metodice