Certifikace TOGAF® EA

Tento standard v oblasti návrhu a rozvoje enterprise architektury nabízí 2 úrovně certifikace. TOGAF® EA Course : Foundation (L1) a TOGAF® EA Course : Practitioner (L2). TOGAF Intro™ je manažerský úvod bez certifikační zkoušky. Tyto certifikáty vám zvýší důvěryhodnost a demonstrují profesionální znalosti u zákazníků i zaměstnavatelů. 

  95 %průměrná úspěšnost

  TOGAF® EA Course : Foundation

  Benefity

  Hlavním benefitem certifikovaného kurzu TOGAF® EA Course : Foundation, který se často prezentuje také jako TOGAF® L1, je certifikát vydaný mezinárodní organizací The Open Group. 

  Absolventi získají mezinárodně akreditovaný certifikát, potvrzující základní znalosti v oblasti Enterprise Architektury (často označované také jako podnikové architektury). 

  Školení je zaměřeno na :

  • znalost terminologie,
  • strukturu architektury a základní pojmy TOGAF
  • principy Enterprise Architektury a přínosy metodiky TOGAF

  Cílová skupina

  Jde o základní certifikovaný kurz pro manažery, kteří jakýmkoliv způsobem participují na podnikové infrastruktuře. Kdo patří mezi nejčastější absolventy a patříte do této kategorie?

  • Architekti systémů, kteří chtějí využít to nejlepší z TOGAF
  • Manažeři, kteří hledají standard  v oblasti  Enterprise Architecture;
  • Projektoví manažeři; lidé zodpovědností za návrh, vývoj, implementaci a správu systémů;

  Co vás kurz naučí

  Absolventi  jsou schopni pracovat na projektech a zastávat pozice, kde je vyžadována znalost:

  • Enterprise Architektury;
  • Referenční model TOGAF 
  • Terminologie, standardizace a pojmy EA;
  • ADM cyklu a cílů ve všech etapách,  stejně tak customizace ADM na míru
  • Jak každý ADM cyklus přispívá k efektivnímu řízení Enterprise Architektury;

  Certifikační test 

  Součástí akreditovaného kurzu je možnost absolvovat oficiální certifikační zkoušku díky napojení akreditovaného kurzu přímo na portál The Open Group. Certifikát je vydaný The Open Group všem absolventům, kteří splní kritéria testu:

  • 40 otázek / 60 min.
  • Kniha TOGAF není povolena
  • Test formou výběru  správné odpovědi
  • Certifikát získáte za min. 55% správných odpovědí (22 otázek ze 40)

  TOGAF® EA Course : Foundation >

  TOGAF® EA Course : Practitioner

  Benefity

  Cílem certifikovaného kurzu TOGAF® EA Course : Practitioner, je potvrzení , že absolventi úrovně L2 jsou schopni analyzovat, navrhovat a implementovat pravidla i doporučení platná pro Enterprise Architecture.

  Cílová skupina

  Kurz je více než Foundation zaměřen na praktické znalosti; V rámci přípravy na certifikaci budete řešit zejména případové studie návrhu a optimalizace podnikové infrastruktury. Komu lze tento kurz doporučit?

  • Architektům, kteří chtějí využít TOGAF
  • Projektovým manažerům zodpovědným za rozvoj podnikové architektury;
  • Manažerům a dalším profesionálům, kteří hledají framework pro návrh a implementaci Enterprise Architektury.

  Co vás kurz naučí

  Absolventi této nejvyšší certiifkace od The Open Group musí prokázat schopnosti:
  • SOA jako styl architektury;
  • Využití frameworku TOGAF;
  • ADM vs. bezpečnost informací;
  • Práci s konceptem "Building Blocks";
  • Využití ADM pro návrh Enterprise Architectury;
  • Referenčního modelu TOGAF na případových studiích;
  • Jak rozdělit EA, aby splňovala manažerské cíle organizace;
  • Aplikovat metodiku pro návrh a rozvoj Enterprise Architecture;

  Certifikační test

  Před certifikací je nutné prokázat se platným certifikátem TOGAF® EA Course : Practitioner. Oficiální certifikační zkoušku díky napojení akreditované ho kurzu přímo na portál The Open Group. Certifikát je vydaný The Open Group všem absolventům. Test má následující parametry:

  • 8 otázek / 90 minut;
  • Povolená kniha TOGAF - Ano;
  • Otázky nejsou tak, jako v případě úrovně Foundation s výběrem správně odpovědi, ale připravné scénáře, které je nutné řešit pomocí TOGAF.
  • Absolventi musí získat min. 60% správných odpovědí (24 bodů ze 40)

  TOGAF® EA Course : Practitioner >

  Akreditace

  This TOGAF® EA Course : Foundation and TOGAF® EA Course : Practitioner is accredited by The Open Group.

  Akreditace

  Chcete získat dárek k narozeninám?