Certifikace TOGAF®

Tento standard v oblasti návrhu a rozvoje enterprise architektury nabízí 2 úrovně certifikace. TOGAF Foundation (L1) a Certified (L2). TOGAF Intro™ je manažerský úvod bez certifikační zkoušky. Tyto certifikáty vám zvýší důvěryhodnost a demonstrují profesionální znalosti u zákazníků i zaměstnavatelů. 

  95 %průměrná úspěšnost

  TOGAF Foundation

  Benefity

  Hlavním benefitem certifikovaného kurzu TOGAF 9 Level 1, který se často prezentuje také jako TOGAF 9 Foundation je certifikát vydaný mezinárodní organizací The Open Group. 

  Absolventi TOGAF 9 Foundation tak získají mezinárodně akreditovaný certifikát, potvrzující základní znalosti v oblasti Enterprise Architektury (často označované také jako podnikové architektury). Školení je zaměřeno na :

  • znalost terminologie,
  • strukturu architektury a základní pojmy TOGAF 9
  • principy Enterprise Architektury a přínosy metodiky TOGAF 9

  Cílová skupina

  TOGAF 9 Foundation je základní certifikovaný kurz pro manažery, kteří jakýmkoliv způsobem participují na podnikové infrastruktuře. Kdo patří mezi nejčastější absolventy a patříte do této kategorie?

  • Architekti systémů, kteří chtějí využít to nejlepší z TOGAF
  • Manažeři, kteří hledají standard (TOGAF 9)  v oblasti  Enterprise Architecture;
  • Projektoví manažeři; lidé zodpovědností za návrh, vývoj, implementaci a správu systémů;

  Co vás kurz naučí

  Absolventi TOGAF 9 Foundation jsou schopni pracovat na projektech a zastávat pozice, kde je vyžadována znalost:

  • Enterprise Architektury;
  • Referenční model TOGAF v.9
  • Terminologie, standardizace a pojmy EA;
  • ADM cyklu a cílů ve všech etapách,  stejně tak customizace ADM na míru
  • Jak každý ADM cyklus přispívá k efektivnímu řízení Enterprise Architektury;

  Certifikační test TOGAF 9 Foundation

  Součástí akreditovaného kurzu TOGAF 9 Level 1 je možnost absolvovat oficiální certifikační zkoušku díky napojení akreditované školící organizace přímo na portál The Open Group. Certifikát je vydaný The Open Group všem absolventům, kteří splní kritéria testu:

  • 40 otázek / 60 min.
  • Kniha TOGAF není povolena
  • Test formou výběru  správné odpovědi
  • Certifikát získáte za min. 55% správných odpovědí (22 otázek ze 40)

  Přejít na kurz TGL1

  TOGAF Certified

  Benefity

  Cílem certifikovaného kurzu TOGAF 9  Level 2, který se zároveň označuje jako TOGAF 9 Certified; je potvrzení , že absolventi úrovně TOGAF Foundation (L1) jsou schopni analyzovat, navrhovat a implementovat pravidla i doporučení platná pro Enterprise Architecture.

  Cílová skupina

  Kurz je více než Foundation zaměřen na praktické znalosti; V rámci přípravy na certifikaci budete řešit zejména případové studie návrhu a optimalizace podnikové infrastruktury. Komu lze tento kurz doporučit?

  • Architektům, kteří chtějí využít TOGAF
  • Projektovým manažerům zodpovědným za rozvoj podnikové architektury;
  • Manažerům a dalším profesionálům, kteří hledají framework pro návrh a implementaci Enterprise Architektury.

  Co vás kurz naučí

  Absolventi této nejvyšší certiifkace od The Open Group musí prokázat schopnosti:
  • SOA jako styl architektury;
  • Využití frameworku TOGAF;
  • ADM vs. bezpečnost informací;
  • Práci s konceptem "Building Blocks";
  • Využití ADM pro návrh Enterprise Architectury;
  • Referenčního modelu TOGAF na případových studiích;
  • Jak rozdělit EA, aby splňovala manažerské cíle organizace;
  • Aplikovat metodiku pro návrh a rozvoj Enterprise Architecture;

  Certifikační test TOGAF 9 Certified

  Před certifikací je nutné prokázat se platným certifikátem TOGAF 9 Level 1 - Foundation. Oficiální certifikační zkoušku díky napojení akreditované školící organizace přímo na portál The Open Group IBT. Certifikát je vydaný The Open Group všem absolventům. Test má následující parametry:

  • 8 otázek / 90 minut;
  • Povolená kniha TOGAF - Ano;
  • Otázky nejsou tak, jako v případě úrovně Foundation s výběrem správně odpovědi, ale připravné scénáře, které je nutné řešit pomocí TOGAF.
  • Absolventi musí získat min. 60% správných odpovědí (24 bodů ze 40)

  Přejít na kurz TGL2

  Chcete získat dárek k narozeninám?