94 %průměrná úspěšnost

PRINCE2 Intro

Základy projektového řízení | bez certifikace

Benefitem našich kurzů je udělení certifikátů, tzv. Project Management Leaving Awards. Diplom o absolvování školení je vydaný pod hlavičkou ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX

 • bez certifikační zkoušky
 • certifikát vydaný ihned po školení
 • absolventům doporučujeme navazující kurz PRINCE2® Foundation
PRINCE2 Intro

PRINCE2 Foundation

Intenzivní 3 denní kurz včetně doživotního certifikátu

Cílem certifikace je ověřit předpoklady a schopnosti potřebné v praxi na pozici člena projektového týmu, nebo samostatného manažera či jiného pracovníka, který má roli v projektovém týmu. Úspěšné absolvování úrovně Foundation je zároveň nezbytné pro účast v kurzu PRINCE2® Practitioner, nebo PRINCE2 Agile.

Od 1.7.2014 může každý projektový manažer s platnou certifikací PMI nebo IPMA vynechat certifikační test PRINCE2® Foundation.

 • 75 otázek, výběr odpovědi
 • 60 minut na test, uzavřené kniha
 • 5 otázek je testovacích a nejsou započítávány
 • úspěšná certifikace min. 35 správných odpovědí (50%)
 • certifikát: doživotní, mezinárodně akreditovaný PRINCE2® Foundation
PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Practitioner

Určeno absolventům PRINCE2® Foundation | Axelos

Certifikace v úrovni Practitioner ověřuje na příkladech z vaši schopnost efektivně využívat metodiku PRINCE2® v praxi. Test postavený na případové studii. V rámci zkoušky je povoleno pracovat s knihou, oficiálním manuálem "Managing Successful Projects with PRINCE2®"

Nejenom výuka a školící materiály, ale nově také certifikační zkouška PRINCE2® Practitioner je u nás kompletně homologována do češtiny a slovenštiny. Certifikáty jsou mezinárodně akreditované a velice populární v soukromém sektoru i státní správě. Test obsahuje projektový scénář, na kterém musíte prokázat schopnosti řešit projektové úlohy metodikou PRINCE2®

 • 8 okruhů otázek, se scénářem a přílohami
 • Každý z okruhů obsahuje 10 otázek, každá 1 bod
 • Absolventem od 55% správných odpovědí (44 bodů)
 • Certifikát: PRINCE2® Practitioner s platností na 3-5 let
PRINCE2 Practitioner

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile zkouška

PRINCE2 Agile® certifikace je v úrovni Practitioner. Je tedy určena všem absolventům základní úrovně  Foundation. Cílem zkoušky je ověřené znalostí a schopností aplikování PRINCE2 v agilním prostředí.

Formát zkoušky

 • Scénář + otázky
 • 50 otázek, každá za 1 bod
 • Absolventi min. 30 bodů z 50 otázek (60%)
 • 150 minut + čas navíc, pokud není EN mateřský jazyk
 • Pomůcky ke zkoušce: Ano. Oficiální kniha PRINCE2 Agile
PRINCE2 Agile

Chcete získat dárek k narozeninám?