Co je TOGAF®

Enterprise, nebo také organizační architektura, je workflow, procesní nákres a návrh architektury, kterou potřebujeme pro sestavení podrobné specifikace, zmapování obchodních požadavků, nebo návrhu potřebných funkcionalit, které očekáváme od ICT

  Základy EA

  Základy Enterprise Architektury

  IT aplikace propojují aplikační architekturu s business architekturou (požadavky businessu), tím tvoří Enterprise Architekturu (EA). Funkční a efektivně vybudovaná EA je stále klíčovější pro konkurenceschonost firem. Důvod? Snahou je automatizovat, zefektivnit a optimalizovat procesy tak, aby společnost byla schopna udělat s méně náklady více..

  Enterprise, nebo v českém prostředí také často nazývaná "podniková informační architektura" se zaměřuje na návrh, implementaci a rozvoj architektury tak, aby organizace byla schopna efektivně řešit potřeby zákazníků (v prostředí egovernmentu veřejnosti) a realizovat stanovené cíle.

  S pomocí frameworku Enterprise Architektury prokazatelně zlepšíte schopnost analyzovat, plánovat, komunikovat a řídit změny v produktovém portfoliu, optimalizovat procesy, aplikace a přizpůsobovat infrastrukturu potřebám organizace.

  Základy EA

  Přínosy TOGAF®

  Manažeři si uvědomili nutnost strategicky řídit a plánovat rozvoj IT

  A to v návaznosti na strategické cíle a potřeby společnosti. TOGAF® představuje osvědčené postupy (metodiku), která vám pomůže v mnoha životních situacích. Jedná se zejména o případy:

  • upgradu stávajících IT služeb, aplikací
  • optimalizace systému, zvýšení výkonu, bezpečnosti
  • ale také budování nových systémů, architektury od A-Z.
  Přínosy TOGAF<sup class='sup'>®</sup>

  ​TOGAF® vs. ArchiMate®

  TOGAF®

  Využívají manažeři jako "manuál", resp. best practice pro návrh Enterprise Architektury společně s Archimate® - podpůrným modelovacím jazykem; oba standardy patří do mezinárodně akreditovaných programů "The Open Group Architecture". Navíc poslední aktualizace Archimate 2.0 spolu s TOGAF 9.x integrovala nejmodernější poznatky z oblasti EA.

  ArchiMate®

  Nejvovější verze Archimate® je ještě více navázána na TOGAF®. Organizace tak získají excelentní nástroj na návrh architektury která ještě více propojuje "business" s IT. Naučíte se efektivně analyzovat náklady, lépe plánovat a realizovat změny (change management), programové řízení, outsourcing zdrojů, ale i řízení portfolia.


  Chcete získat dárek k narozeninám?