Model

Reprezentace předmětu zájmu. Model poskytuje menší rozsah, zjednodušené a / nebo abstraktní zobrazení předmětu. Model je konstruován jako "prostředek ke konci".

V kontextu podnikové architektury je předmět celého podniku nebo jeho část a konec je schopnost vytvářet "názory", které se zabývají obavami jednotlivých zainteresovaných stran; jejich "stanoviska" ve vztahu k předmětu.


Model

A representation of a subject of interest. A model provides a smaller scale, simplified, and/or abstract representation of the subject matter. A model is constructed as a “means to an end”.

In the context of Enterprise Architecture, the subject matter is a whole or part of the enterprise and the end is the ability to construct “views” that address the concerns of particular stakeholders; i.e., their “viewpoints” in relation to the subject matter.

Použito v metodice