Pohled na realizaci služby

Používá se jako ukázka toho, jak jedna nebo více obchodních služeb je realizováno základními procesy (a někdy i komponentami aplikací).


Service Realization Viewpoint

Used to show how one or more business services are realized by the underlying processes (and sometimes by application components).

Použito v metodice