Auditovatelný protokol

Chronologický záznam systémových aktivit. Poskytuje záznam, postačující k rekonstrukci povolení, revizi a prověření posloupnosti prostředí a činností souvisejících s operací, procedurou nebo událostí během transakce od zadání po konečné výsledky, nebo k nim vedoucích.


Auditovatelný protokol

Chronological record of system activities. Provides a record sufficient to permit reconfiguration, review, and review of the sequence of activities and activities related to the operation, procedure, or event during the transaction from the assignment to the final results or to the supervisors.

Použito v metodice