Bezdiskové pracovní stanice

Pracovní stanice nebo počítač v síti, která nemá vlastní disk, ale místo toho ukládá soubory na síťovém souborovém serveru.


Diskless Workstations

A workstation or PC on a network that does not have its own disk, but instead stores files on a network file server.

Použito v metodice