Bezpečnost technické infrastruktury

Vztahuje se na bezpečnost infrastruktury, která podporuje vytváření sítí pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a telekomunikace, operační systémy a databáze.


Technical Infrastructure Security

Refers to the security of the infrastructure that supports the enterprise resource planning (ERP) networking and telecommunications, operating systems, and databases.

Použito v metodice