DHCP

Protokol dynamické konfigurace hostitelského počítače

Protokol používaný síťovými počítači (klienty) pro získání adres IP a dalších parametrů, jako je výchozí brána, maska podsítě a adresy IP serverů DNS (DNS) ze serveru DHCP.


DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

A protocol used by networked computers (clients) to obtain IP addresses and other parameters such as the default gateway, subnet mask and IP addresses of domain name system (DNS) servers from a DHCP server.

Použito v metodice