DHCP

Protokol dynamické konfigurace hostitelského počítače

Protokol používaný síťovými počítači (klienty) pro získání adres IP a dalších parametrů, jako je výchozí brána, maska podsítě a adresy IP serverů DNS (DNS) ze serveru DHCP.

Použito v metodice