DoS

Útok na službu

Útok na službu z jediného zdroje, který ji zaplaví tolika požadavky, že se stane ohromen a buď je úplně zastaven, nebo pracuje s výrazně sníženou sazbou.


DoS

Denial‐of‐service attack

An assault on a service from a single source that floods it with so many requests that it becomes overwhelmed and is either stopped completely or operates at a significantly reduced rate.

Použito v metodice