EAM

Modul vestavěného auditu

Integrální součást aplikačního systému, který je určen k identifikaci a hlášení konkrétních transakcí nebo jiných informací na základě předem stanovených kritérií.

Identifikace položek podléhajících hlášení se vyskytuje v rámci zpracování v reálném čase. Nahlášení může být online v reálném čase nebo může používat metody ukládání a předávání. Také známý jako integrované zkušební zařízení nebo modul průběžného auditu.


EAM

Embedded audit module

Integral part of an application system that is designed to identify and report specific transactions or other information based on pre‐determined criteria.

Identification of reportable items occurs as part of real‐time processing. Reporting may be real‐time online or may use store and forward methods. Also known as integrated test facility or continuous auditing module.

Použito v metodice