EFT

Elektronický převod prostředků

Výměna peněz prostřednictvím telekomunikací. EFT odkazuje na jakoukoli finanční transakci, která pochází z terminálu, a přenáší částku peněz z jednoho účtu na jiný.


EFT

Electronic Funds transfer

The exchange of money via telecommunications. EFT refers to any financial transaction that originates at a terminal and transfers a sum of money from one account to another.

Použito v metodice