Hašování

Použití hashové funkce (algoritmus) pro vytváření hodnot hašů nebo kontrolních součtů, které ověřují integritu zpráv.


Hashing

Using a hash function (algorithm) to create hash valued or checksums that validate message integrity.

Použito v metodice