Hodnocení poškození

Určení rozsahu škody, které je nezbytné k zajištění odhadu časového rámce obnovy a případné ztráty podniku.


Damage Evaluation

The determination of the extent of damage that is necessary to provide for an estimation of the recovery time frame and the potential loss to the enterprise.

Použito v metodice