Hrozba události

Každá událost, během níž prvek / aktér ohrožuje aktivum způsobem, který může přímo vést k poškození.


Threat Event

Any event during which a threat element/actor acts against an asset in a manner that has the potential to directly result in harm.

Použito v metodice