Indikátory výkonu

Sada metrik určených k měření rozsahu, v jakém se cíle výkonu dosahují průběžně.

Použito v metodice