Indikátory výkonu

Sada metrik určených k měření rozsahu, v jakém se cíle výkonu dosahují průběžně.


Performance Indicators

A set of metrics designed to measure the extent to which performance objectives are being achieved on an on‐going basis.

Použito v metodice