Informovaný

V tabulce RACI (odpovědné, konzultované) se Informovanost týká těch lidí, kteří jsou průběžně informováni o postupu činnosti (jednosměrná komunikace).

Použito v metodice