Informovaný

V tabulce RACI (odpovědné, konzultované) se Informovanost týká těch lidí, kteří jsou průběžně informováni o postupu činnosti (jednosměrná komunikace).


Informed

In a RACI chart (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), Informed refers to those people who are kept up to date on the progress of an activity (one‐way communication).

Použito v metodice