ISO 9001:2000

Kodex postupů pro řízení kvality od Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). ISO 9001: 2000 specifikuje požadavky na systém řízení jakosti pro každý podnik, který musí prokázat svou schopnost důsledně poskytovat produkty nebo služby, které splňují konkrétní cíle kvality.


ISO 9001:2000

Code of practice for quality management from the International Organization for Standardization (ISO). ISO 9001:2000 specifies requirements for a quality management system for any enterprise that needs to demonstrate its ability to consistently provide products or services that meet particular quality targets.

Použito v metodice