ISO 9001:2000

Kodex postupů pro řízení kvality od Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). ISO 9001: 2000 specifikuje požadavky na systém řízení jakosti pro každý podnik, který musí prokázat svou schopnost důsledně poskytovat produkty nebo služby, které splňují konkrétní cíle kvality.

Použito v metodice