Kompetence

Schopnost provést určitý úkol, akci nebo funkci úspěšně.


Competence

The ability to perform a specific task, action or function successfully.

Použito v metodice