Model zralosti

(CMM) je metodika používaná k vývoji a vylepšení procesu vývoje softwaru organizace. Tento model popisuje pětistupňovou evoluční cestu stále více organizovaných a systematicky vyspělých procesů. CMM byla vyvinuta a je podporována inženýrským softwarem institutu (SEI), výzkumným a vývojovým centrem sponzorovaným Ministerstvem obrany USA (DoD).


Maturity Model

(CMM) is a methodology used to develop and refine an organization's software development process. The model describes a five-level evolutionary path of increasingly organized and systematically more mature processes. CMM was developed and is promoted by the Software Engineering Institute (SEI), a research and development center sponsored by the U.S. Department of Defense (DoD).

Použito v metodice