Modulátor / demodulátor

MODEM

Připojí terminál nebo počítač k komunikační síti prostřednictvím telefonní linky. Modemy mění digitální impulsy z počítače na frekvence v rozsahu zvuku telefonního systému. Když pracuje v kapacitě přijímače, modem dekóduje příchozí frekvence.


Modulator/Demodulator

MODEM

Connects a terminal or computer to a communications network via a telephone line. Modems turn digital pulses from the computer into frequencies within the audio range of the telephone system. When acting in the receiver capacity, a modem decodes incoming frequencies.

Použito v metodice