Most

Zařízení vrstvového datového propojení vyvinuté na počátku 80. let pro připojení lokálních sítí (LAN) nebo vytvoření dvou samostatných síťových segmentů LAN nebo WAN (Network LAN) nebo z rozsáhlých sítí (WAN) z jednoho segmentu pro snížení kolizních domén.


Bridge

Data link layer device developed in the early 1980s to connect local area networks (LANs) or create two separate LAN or wide area network (WAN) network segments from a single segment to reduce collision domains.

Použito v metodice