Nezávislost mysli

Stav mysli, který dovoluje vyjádření závěru, aniž by byl ovlivněn vlivy, které ohrožují odborný úsudek, a umožňují tak jednotlivci jednat s integritou a vykonávat objektivitu a profesionální skepticismus.


Independence of mind

The state of mind that permits the expression of a conclusion without being affected by influences that compromise professional judgement, thereby allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism.

Použito v metodice