PMBOK

Project Management Body of Knowledge

Standard pro řízení projektů, který vypracoval Institut pro řízení projektů (PMI).


PMBOK

Project Management Body of Knowledge

A project management standard developed by the Project Management Institute (PMI).

Použito v metodice