Populace

Celá sada údajů, ze kterých je vybraný vzorek a o němž chce auditor IS vyvodit závěry.

Použito v metodice