Populace

Celá sada údajů, ze kterých je vybraný vzorek a o němž chce auditor IS vyvodit závěry.


Population

The entire set of data from which a sample is selected and about which an IS auditor wishes to draw conclusions.

Použito v metodice